விருதுகள்

    2013 : இந்திய சினிமா துறையிலிருந்து டாக்டர் விருது.

    2011 : தமிழ் நாடு அரசிடம் கலைமாமணி விருது.

    2000 : சிறந்த நகைச்சுவையாளன் விருது.

    இந்தியன் மோவீஸ் - சிங்கபூர் விருது வழங்கும் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் விருது