விருதுகள்

    விருதுகள் : 

    சிறந்த நடிகைக்கான  கேரளா மாநில பிலிம் அவார்ட்  : பாவம்  (2002) 

    தேசிய திரைப்பட விருது : பாவம்  (2002)

    சிறந்த புதுமுக நடிகைக்கான ஏசியன்ட் அவார்ட்  : மீசை மாதவன்