விருதுகள்

  விருதுகள் : 

  சிவிலியன் விருது :

  2005 : பத்மஸ்ரீ விருது. இந்தியாவின் நான்காவது சிறந்த சிவிலியன் மரியாதையை பெற்றவர் 

  சிறப்பு விருதுகள் : 

  1997 : கலைமாமணி விருது 

  2001 : நாடு தழுவிய விருது 

  2011 : பாரத ரத்னா விருது 

  2014 : கேரளா சமஸ்தான வனிதா ரத்னம் ( கமலா சுரையா விருது

  தேசிய விருதுகள்

  1986 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது (சிந்து பைரவி) 

  1987 :  சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது (நக்ஹக்ஷதனங்கள்)

  1989 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது (வைஷாலி)

  1996 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது (விரசத்) 

  2004 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது (ஆட்டோகிராப்) 

  பிலிம் பேர் விருதுகள்

  2004 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது 

  2006 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது

  2008 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது

  2009 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது

  2013 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருது

  15 கேரளா மாநில விருதுகள் (சிறந்த பின்னணி பாடகி)

  9 நந்தி விருதுகள் 

  4 தமிழ்நாடு திரைப்பட விருதுகள் 

  3 கர்நாடகா மாநில திரைப்பட விருதுகள் 

  1993 : ஒரிசா மாநில திரைப்பட விருது 

  2004 : சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான பாலிவுட் திரைப்பட விருது