விருதுகள்
விருதுகள்  : 

1998 : கலைமாமணி மற்றும் எம் ஜி ஆர் விருது 

சிறந்த நடிகர் விருது : படம் எட்டுபட்டி ராசா 

2007  :  முரசொலி அறக்கட்டளையில் கலைஞர் விருது.