விருதுகள்

  விருதுகள் : .

  நந்தி விருது : 

  சிறந்த வசன எழுத்தாளருக்கான நந்தி விருது : சிவா திரைப்படம். 

  சிறந்த வில்லனுக்கான நந்தி விருது  : சமுத்ரம்.

  சிறந்த கதாப்பாத்திரம் : நுவு நேனு 

  சினிமா விருது : 

  சிறந்த இயக்குனருக்கான ஸ்பெஷல் ஜூரி விருது : மிதுனம் (2013)

  சங்கம் அக்காடமி விருது

  25 வருட தெலுங்கு சினிமாவில் பணியாற்றியமைக்காக.