100% காதல்

  (U) (2019)

  வகை

  Comedy, Drama

  காலம்

  2 hrs 31 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  04 Oct 2019
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  100% காதல் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..