6 மெழுகுவர்த்திகள்

  (2013)

  வகை

  Action, Drama, Thriller

  காலம்

  2 hrs 9 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  20 Sep 2013
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  6 மெழுகுவர்த்திகள் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..