ஆயிரம் கண்ணுடையால்

  (1986)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 16 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  01 Nov 1986