அக்யூஸ்ட் நம்பர் 1 (A 1)

  (U) (2019)

  வகை

  Comedy, Drama

  காலம்

  1 hrs 49 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  26 Jul 2019
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அக்யூஸ்ட் நம்பர் 1 (A 1) எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..