அடிமைப் பெண்

  (1969)

  வகை

  Action, Drama

  காலம்

  3 hrs 0

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  01 May 1969
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அடிமைப் பெண் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..