அமைதிப்படை

  (1994)

  வகை

  Action, Comedy, Drama

  காலம்

  2 hrs 40 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  13 Jan 1994
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  அமைதிப்படை வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..