அமராவதி

    (1993)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    28 May 1993