அம்பிகை நேரில் வந்தாள்

    (1984)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    1984
    சினிமா செய்திகள்