அன்பிற்கினியாள்

  (U) (2021)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 5 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  05 Mar 2021
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அன்பிற்கினியாள் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..