அன்புக்கு நான் அடிமை

  (1980)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 9 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  04 Jun 1980
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அன்புக்கு நான் அடிமை எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..