அரண்மனை கிளி

    (1993)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    16 Apr 1993
    சினிமா செய்திகள்