அவதார்: தி வே ஆப் வாட்டர்

  (2022)

  வகை

  Drama, Superhero movie, War

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  16 Dec 2022
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அவதார்: தி வே ஆப் வாட்டர் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..