அழகி

  (U) (2002)

  வகை

  Drama, Romance

  காலம்

  2 hrs 35 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  14 Jan 2002
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  அழகி வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..