Tamil » Movies » Buddhanin Sirippu » Polls

புத்தனின் சிரிப்பு

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

05 Jun 2015
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
புத்தனின் சிரிப்பு எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
Buy Movie Tickets