கேப்மாரி

  (A) (2019)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 7 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  13 Dec 2019
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  கேப்மாரி எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..