விமர்சகர்கள் கருத்து

    • இப்படத்தை ஹாலிவுட் படங்களை பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு மிக பெரிய ட்ரீட் ஆக இருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.