கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்

வகை

Romance

காலம்

2 hrs 38 mins

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

05 May 2000
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
Buy Movie Tickets
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்