கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

வகை

Drama

காலம்

2 hrs 31 mins

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

14 Jan 2017
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
Buy Movie Tickets