ரசிகர்கள் கருத்து

  Write your own review & let others know how Good or Bad the movie was.


  4000 characters left
  • Story
  • Action
  • Direction
  • Movie rating
    
  Showing 1 to 1 of 1
  வினோ 2017-05-13 19:57:50
  தமிழ்நாடு மணிக்குறவர் எழுச்சி பாசறை சார்பாக திரைப்படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்
  Showing 1 to 1 of 1