மாஃபியா அத்தியாயம்-1

  (U/A) (2020)

  வகை

  Action, Crime, Thriller

  காலம்

  1 hrs 53 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  21 Feb 2020
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  மாஃபியா அத்தியாயம்-1 எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..