மகுடிக்கறான்

  (1994)

  வகை

  Action, Drama

  காலம்

  2 hrs 6 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  04 Nov 1994
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  மகுடிக்கறான் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..