மஜா

  (2005)

  வகை

  Action, Comedy, Romance

  காலம்

  2 hrs 18 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  01 Nov 2005
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  மஜா வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..