மரகத நாணயம்

  (2017)

  வகை

  Action, Thriller

  காலம்

  2 hrs 12 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  16 Jun 2017
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  மரகத நாணயம் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..