மெல்லத்திறந்தது கதவு

    (1986)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    12 Sep 1986
    சினிமா செய்திகள்