மிஸ்டர் பாரத்

    (1986)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    10 Jan 1986
    சினிமா செய்திகள்