முறை மாமன்

  (U) (1995)

  வகை

  Comedy, Drama

  காலம்

  2 hrs 20 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  19 May 1995
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  முறை மாமன் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..