முறை மாப்பிள்ளை

  (U) (1995)

  வகை

  Comedy, Drama

  காலம்

  2 hrs 20 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  15 Dec 1995
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  முறை மாப்பிள்ளை வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..