நான் அடிமை இல்லை

    (1986)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    01 Mar 1986
    சினிமா செய்திகள்