நான் போட்ட சவால்

    (1980)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    07 Aug 1980
    சினிமா செய்திகள்