நான் சிகப்பு மனிதன்

  (1985)

  வகை

  Action, Drama, Thriller

  காலம்

  2 hrs 27 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  12 Apr 1985
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  நான் சிகப்பு மனிதன் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..