நானே வருவேன்

  (U/A) (2022)

  வகை

  Drama, Psychological, Thriller

  காலம்

  2 hrs 2 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  29 Sep 2022
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  நானே வருவேன் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..