நட்புனா என்னனு தெரியுமா

    (U) (2019)

    வகை

    Comedy

    காலம்

    2 hrs 2 mins

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    17 May 2019
    கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
    நட்புனா என்னனு தெரியுமா எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

    முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..