நாயகன்

    (1987)

    வகை

    Action, Crime, Drama

    காலம்

    2 hrs 35 mins

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    21 Oct 1987
    வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
    நாயகன் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

    வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..