நாயகன்

  (1987)

  வகை

  Action, Crime, Drama

  காலம்

  2 hrs 35 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  21 Oct 1987
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  நாயகன் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..