நெடுஞ்சாலை

  (U/A) (2014)

  வகை

  Action, Black comedy

  காலம்

  2 hrs 30 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  28 Mar 2014
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  நெடுஞ்சாலை வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..