நீதியின் மறுபக்கம்

  (1985)

  வகை

  Action, Drama

  காலம்

  2 hrs 1 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  27 Sep 1985
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  நீதியின் மறுபக்கம் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..