நினைத்தேன் வந்தாய்

  (U) (1998)

  வகை

  Comedy, Romance

  காலம்

  2 hrs 30 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  10 Apr 1998
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  நினைத்தேன் வந்தாய் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..