நுகம்

  (2013)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 29 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  18 Oct 2013
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  நுகம் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..