ஓ மை கடவுளே

  (U/A) (2020)

  வகை

  Comedy

  காலம்

  2 hrs 34 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  14 Feb 2020
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  ஓ மை கடவுளே எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..