ஓம் சக்தி

    (1982)

    ரசிகர்கள் கருத்து

    வெளியீட்டு தேதி

    25 May 1982
    சினிமா செய்திகள்