ஒரு கல்லூரியின் கதை

  (U) (2005)

  வகை

  Comedy, Romance

  காலம்

  2 hrs 36 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  02 Sep 2005
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  ஒரு கல்லூரியின் கதை வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..