ஒரு குப்பை கதை

  (2018)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 15 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  25 May 2018
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  ஒரு குப்பை கதை வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..