ஸ்பைடர் மேன் : நோ வே ஹோம்

  (2021)

  வகை

  Action, Adventure, Fantasy

  காலம்

  2 hrs 28 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  16 Dec 2021
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  ஸ்பைடர் மேன் : நோ வே ஹோம் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..