துள்ளாத மனமும் துள்ளும் (U)

வகை

Drama

காலம்

2 hrs 30 mins

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

29 Jan 1999
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
துள்ளாத மனமும் துள்ளும் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
Buy Movie Tickets