உதயம் என்.எச்4

  (U/A) (2013)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  19 Apr 2013
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  உதயம் என்.எச்4 எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..