உள்ளதை அள்ளித்தா

  (U) (1996)

  வகை

  Comedy

  காலம்

  2 hrs 28 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  15 Jan 1996
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  உள்ளதை அள்ளித்தா வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..